۱۶۶۸۶

 • 230,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  آبی

  marlini-16686-05(focused2) در پرده دکور را ببینید

  آبی

  marlini-16686-05(focused3) در پرده دکور را ببینید

  آبی

  marlini-16686-05(focused1) در پرده دکور را ببینید
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی

  marlini-16686-04(focused2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  marlini-16686-04(focused3) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  marlini-16686-04(focused1) در پرده دکور را ببینید

 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  نسکافه ای

  marlini-16686-07(focused3) در پرده دکور را ببینید

  نسکافه ای

  marlini-16686-07(focused2) در پرده دکوررا ببینید

  نسکافه ای

  marlini-16686-07(focused1) در پرده دکور را ببینید

 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  کرم

  marlini-16686-02(focused2) در پرده دکور را ببینید

  کرم

  marlini-16686-02(focused3) در پرده دکور را ببینید

  کرم

  marlini-16686-02(focused1) در پرده دکور را ببینید