d-50195

 • 260,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  بنفش،سفید

  MARLINI 50195-D0380TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  بنفش،سبز

  MARLINI 50195-D0380TULGREG ECRU(FOCUSED3)در پرده دکور

  بنفش،سفید

  MARLINI 50195-D0380TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  جگری،سفید

  MARLINI 50195-D0522TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور

  جگری،سفید

  MARLINI 50195-D0522TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور

  جگری،سفید

  MARLINI 50195-D0522TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  نسکافه ای،قهوه ای

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  نسکافه ای،کرم

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  قهوه ای،نسکافه ای

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی،صورتی لایت

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  سبز

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی،سبز

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  پوست پیازی

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  پوست پیازی،سبز

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید