VR13790

 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی،سفید

  13790-VR-A057(focus3)در پرده دکور

  سبز

  13790-VR-A057(focus2) در پ

  صورتی،سبز

  13790-VR-A057 در پرده دکور
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  طلایی،کرم

  13790-VR-A050(focused2(

  قهوه ای،طلایی

  13790-VR-A050(focused3(

  طلایی،قهوه ای،کرم

  13790-VR-A050(focused1) در پرده دکور
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سبز

  13790-VR-A049(focused2) در پرده دکور

  سفید،کالباسی

  13790-VR-A049(focused1) در پرده دکور

  سبز،سفید،کالباسی

  13790-VR-A049(focused3)در پرده دکور
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید

  13790-VR-A048(focused2) در پرده دکور

  کرم،طلایی

  13790-VR-A048(focused1) در پرده دکور

  طلایی،سفید،کرم

  13790-VR-A048(focused11( در پرده دکور