VR15295

 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  بنفش،صورتی پررنگ

  15295-VR004(focus1) در پرده دکور

  صورتی پررنگ،بنفش

  15295-VR004(focus2) در پرده دکور

  صورتی پررنگ،بنفش

  15295-VR004(focus) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی،کرم

  15295-VR002(focus1) در پرده دکور

  صورتی،کرم

  15295-VR002(focus2) در پرده دکور

  صورتی،کرم

  15295-VR002(focus) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید،نارنجی

  15295-VR015(focus2) در پرده دکور

  سفید،نارنجی

  15295-VR015(focus1) در پرده دکور

  نارنجی،سفید

  15295-VR015(focus) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید،قهوه ای

  15295-VR003(focus2) در پرده دکور

  سفید،قهوه ای

  15295-VR003(focus1) در پرده دکور

  سفید،قهوه ای

  15295-VR003(focus) در پرده دکور